งานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2018 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว จัดให้มี “งานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2018” ขึ้น ตั้งแต่ตอนบ่าย วันที่ 26 กรกฎาคม หลังปฏิบัติจึโตะเมะเย็นเสร็จ ได้จัดขบวนพาเหรดโอะยะซะโตะ ซึ่งขบวนพาเหรดของปีนี้นับเป็นครั้งที่ 40 บริเวณ โอะยะซะโตะ บ้านพ่อเมืองแม่ เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กจำนวนมาก

Share this article:

Comments are closed.