งานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2018 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว จัดให้มี “งานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2018” ขึ้น ตั้งแต่ตอนบ่าย วันที่ 26 กรกฎาคม หลังปฏิบัติจึโตะเมะเย็นเสร็จ ได้จัดขบวนพาเหรดโอะยะซะโตะ ซึ่งขบวนพาเหรดของปีนี้นับเป็นครั้งที่ 40 บริเวณ โอะยะซะโตะ บ้านพ่อเมืองแม่ เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กจำนวนมาก

Continue reading

Share this article:

(English) Annual Charity Bazaar Held

On April 8, the International Network for Mutual Help, an international aid organization based in the Overseas Department, held its annual charity bazaar on the department’s premises, drawing about 500 people. The organization collects and provides information on international aid in cooperation with the department’s overseas mission facilities and various…

Continue reading

Share this article:

2018 Entrance Ceremonies Held in Jiba

In early April, Tenrikyo schools in the Home of the Parent held their respective entrance ceremonies. This year a total of 2,130 students started their new school life full of hope in the Home of the Parent. Tenri University welcomed 830 new students on April 1; Shiraume Dormitory (a dormitory…

Continue reading

Share this article:

(English) 1,200 Attend Overseas Seminar for Successors

From last August to late March this year—a period in which the Seminar for Successors took place in 25 sessions in Japan drawing a total of 21,252 participants—overseas sessions of this seminar were attended by 1,272 participants in 25 countries and regions. Three venues in Africa are scheduled to host…

Continue reading

Share this article:

(English) 19 Attend English Class of Shuyoka This Year

  The 44th English Class of Shuyoka (the three-month Spiritual Development Course) began in the Home of the Parent on April 1 as part of the 924th session of Shuyoka. This year, there are 19 participants from nine countries: four from the United States (three from the mainland and one…

Continue reading

Share this article:

2018 Students’ Spring Pilgrimage to Jiba

On March 28, this year’s Students’ Spring Pilgrimage to Jiba, cosponsored by the Students Association and the Students Advisory Committee, was held in the Home of the Parent under the slogan “Let us nurture ourselves to become Yoboku who will lead the next generation.” Honored by the presence of the…

Continue reading

Share this article: